بازگردانی سریع وردپررس با استفاده از پلاگین WordPress database reset

 ممکن است شما عزیزان وردپرسی بعد یک مدت که با وردپرس کار کردین ( فرقی نداره روی سرور مجازی لوکال یا این که بر روی سرور های میزبانی حقیق...

ادامه مطلب