لینک خروج از پیشخوان وردپرس در منو ها

افزودن لینک خروج از پیشخوان وردپرس به منو های سایت

نحوه افزودن لینک خروج از پیشخوان یا ناحیه کاربری وردپرس برای کسانی که در سایت خود مخفی کردن نوار مدیریت وردپرس را فعال کردن اند و نمیتو...

ادامه مطلب