افزودن کلمات کلیدی و توضیحات متا به مطالب وردپرس

نحوه نمایش سایت در گوگل با افزودن کلمات کلیدی و توضیحات متا

کلمات کلیدی ، همان مورادی هستند که شما میخواهید اگر مطلبی مینویسید ، مطلب شما درباره آن باشد وکلمات کلیدی تاثیر بسیار زیادی بر روی نمای...

ادامه مطلب